Solavskärmning

Vi erbjuder många funktionella lösningar för placeringen av solcellspaneler så dess effekter uppnår optimala resultat. Solcellspanelerna kan ingå i en lösning där de används som ett utvändigt solskydd på en fastighet. Dessa placeras då över ett fönster och ger skugga från solen samtidigt som de genererar el. Detta är en mycket effektiv lösning eftersom skuggningen även reducerar effekt- och energibehovet av att kyla ner byggnaden. Utöver ett minskat behov av nedkylning bidrar denna avskärmning även till komfort i form av en god reglering av dagsljus och minskad bländning från solen.