Takparallella system

Den absolut vanligaste systemtypen. Medför generellt att inget bygglov behöver sökas för solcellsanläggningen. Varje tak har behov av olika sorters montagesystem, beroende på takets ytskikt och bärande underkonstruktion. Vi erbjuder många lösningar och anpassar varje projekt efter din fastighets förutsättningar. Viktigast för oss är att hela systemet designas för att hålla under lång tid framgent. Det ska dessutom fungera som bärande struktur och ge skydd för solcellskablage och kontakter som finns bakom alla solpaneler.