Markstativ

Vid markmonterade solcellssystem placeras solpanelerna på markstativ som fästs i marken. Vi monterar anläggningar på plan mark, men även för södersluttningar/-slänter finns färdiga lösningar.

Markstativ är det vanligaste alternativet till solceller på taket och är en mycket bra lösning när takytan inte är tillräckligt stor för att uppnå önskad energiproduktion. Men även när taket exempelvis är skuggat av närliggande träd eller byggnader, eller kanske takkonstruktionen är för klent dimensionerad. Vid markmontage väljs både solpanelernas riktning och lutning, vilket möjliggör optimalt väderstreck och grad av lutning. Genom att styra väderstreck och lutning kan anläggningens produktionsprofil påverkas så att energin produceras när behovet finns.

  • Solceller installerade på mark via markstativ. Solcellsanläggning på markstativ i Östersund utförd av JN Solar solcellsanläggningar.