Det solklara valet i Norrland sedan 2010

Solceller

Sänk dina elkostnader och öka användningen av egenproducerad och förnyelsebar energi

Batterilagring

Lagra överskottet från din solcellsanläggning och minska din elöverföringsavgift

Elbilsladdning

Ladda bilen med egenproducerad solel. Vi erbjuder smarta lösningar, integrerat med solcellsanläggnigen

Vår kunskap - din trygghet

Vi vet vad som krävs för att bygga solcellsanläggningar. Med över ett decennium på marknaden har vi utvecklat vår kompetens för att möta utmaningarna i varje unikt projekt. Skuggning, snö- och vindlast varierar stort mellan olika platser, vilket kräver specialanpassningar för att optimera prestandan.

Installerade anläggningar
0
Installerade solpaneler
0
Total effekt (kW)
0