Solceller

Med 14 års erfarenhet på marknaden så är vi ett tryggt val

Investera i solceller

Att installera solceller är en lönsam investering. Genom att ersätta den annars köpta elen med egenproducerad solel minskar du dina elkostnader från dag ett. Du får dessutom en mer stabil elkostnad då du blir mindre beroende av hur elpriset på inköpt el förändras. När produktionen är högre än behovet säljer du överskottet som du inte använder själv till ditt elhandelsbolag, som du själv väljer, och får på detta sätt bra ersättning för överskottet.

Villa

Att installera solceller minskar inte bara elkostnaden utan höjer även värdet på ditt hus! Det finns många fördelar med att installera solceller.

Läs mer

Företag

Minska driftkostnaderna och effekttopparna genom att producera egen solel.

Läs mer

BRF

Bostadsrättsföreningar har ofta flera fastigheter och därmed stor takyta. Nyttja takytan till att installera solceller och sänk föreningens elkostnad.

Läs mer

Lantbruk

Åkermarker och stora takytor på ekonomihus skapar goda förutsättningar för en solcellsanläggning.

Läs mer

Mer än bara takmontage

De flesta tänker nog på takmontage när de tänker på solceller. Men det finns fler montagealternativ som kommer med sina egna fördelar! Nedan kan du läsa mer om våra olika montagealternativ.