Elbilsladdare

Vi säljer ett flertal olika elbilsladdare som gör att du snabbt och säkert kan ladda din elbil. Några av våra populäraste laddboxar hittar du här:


Zappi – laddboxar för hög laddhastighet och smarta styrlösningar

Zappi har 3 laddningslägen, ECO, ECO+ och Snabb, där ECO-lägena maximerar självanvändningen av förnybar energi. Du kan ladda din bil med bara köpt el, bara överskottsenergi eller en mix. Via en grafisk display får du överblick och historik över förbrukning och egen användning. Utförlig beskrivning av Zappi laddbox för elbil hemma https://www.youtube.com/watch?v=pVqsUFEymlQ&ab_channel=Sundhult


SMA – laddboxar för integration med SMA växelriktarsystem

Laddbox för snabb och solcellsoptimerad laddning. Särskilt när den används tillsammans med SMA Home Manager 2.0 i SMA växelriktarsystem. Laddeffekt kan justeras från 1.3 till 22 kW, automatisk fasval, typ 2 kontakt, inkl. 5m laddkabel, integrerat 6mA DC-felskydd, LED status display, Ethernet/WLAN, SMA Smart Connected. IP65. Fem års garanti.


Solax – enkla laddboxar som gör jobbet

Solax laddboxar med minimalistisk strömlinjeformad design. För hemanvändning med smart app-kontrol. Trådlös wifi-kommunikation. LED-indikator. Säker med inbyggd 6mA DC-felskyddsdetektering. För att begränsa vem som kan ladda finns möjlighet till styrning via app eller RFID. Anläggningen kan utökas med smart styrning. Senare kommer även integrationsmöjligheter med Solax växelriktarsystem. IP65. Två års garanti. Lanseras sommaren 2021!


EVTUN Accelev – laddboxar som slår ihop två faser till en. Bra för snabbare enfasladdning när man har låg huvudsäkring

Denna laddbox är det bästa alternativet för bilar som har enfas ombordladdare som kan ta emot upp till 7,2kW. Det är den enda laddboxen på marknaden som hämtar energi från 400 Voltsnätet (2 faser) och transformerar ned till ca 250 Volt enfas. Andra boxar jobbar direkt med enfas vilket betyder att Accelev ger en effekt på 8kW jämfört med en vanlig laddbox kopplad till lika säkringsstyrka som ger 4,4kW. Med Accelev Gen II får du upp till 74% snabbare laddning och du slipper uppgradera din huvudsäkring och på så sätt öka din årliga nätkostnad. En rejäl besparing i det längre perspektivet.


Chargestorm Connected 2 – laddboxar för hög laddhastighet och integration mot Ferroamp system

En säker och smart laddbox med tydliga LED-symboler. Tack vare genomtänkt design är laddboxen installations- och servicevänlig. Enheten har inbyggd säkring och jordfelsdetektering av både AC och DC läckströmmar. Inbyggd energimätare. Lämplig för BRF och offentliga miljöer. Alla Chargestorm Connected laddboxar erbjuder uppkoppling via ethernet eller 3G (tillval), OCPP, APP-styrning, justerbar laddeffekt via app eller mjukvara samt RFID-läsare.

Ytterligare av våra leverantörer finner du här:
Charge Amps
Ferroamp

  • Elbilsladdare

  • Zappi - laddboxar för hög laddhastighet och smarta styrlösningar

  • SMA - laddboxar för integration med SMA växelriktarsystem

  • Solax - enkla laddboxar som gör jobbet