Solceller för företag

En långsiktig investering för ekonomin och miljön. 

Producera förnybar energi

Många kommersiella fastigheter erbjuder utmärkta förhållanden för solcellsanläggningar med sina generösa, lågt lutande takytor. Dessa förhållanden är optimala för solceller då de sällan är utsatta för skuggning och möjliggör justering av panelerna för optimal solinstrålning.

Investera i framtiden

Med solenergi kan ni minska driftkostnaderna och samtidigt främja den gröna omställningen. Genom att förse er verksamhet med egenproducerad solenergi ökar ni er självständighet och långsiktiga hållbarhet. Ni blir mindre beroende av att köpa el från externa leverantörer, vilket hjälper er att förutsäga framtida kostnader och skydda er mot prisfluktuationer.

Skatteskrapan

Takmontage – 120 kW

Skatteskrapan är genomgående byggd med särskilt höga miljökrav där JN Solar fått förtroendet att bygga solanläggningen på taket. Under hösten 2023 monterades 432 paneler a 410W mot fyra väderstreck.  Byggnaden är sex våningar hög och byggd främst i trä med ett tak täckt av solceller som ska ge nya kunskaper om solenergi baserat på jämtländskt klimat. Fastighetsbolaget Intea är en återkommande kund och det här är ett intressant projekt på campus i Östersund som vi får vara en del av.

Fixit maskin och verktyg AB

Markstativ 160 kW

Ett familjeföretag i Tandsbyn, Jämtland som satsar på framtiden. De producerar komponenter åt Husqvarna, Koenigsegg, BAE Systems mfl. Transmissioner anpassade med hög precision för extrema förhållanden. JN Solar byggde en rejäl solanläggning på mark där två typer av paneler utvärderas mot varandra. Anläggningen är på 160kW där 384 paneler byggts i fyra rader och producerar årligen ca 135.000kWh.

ÖP-Hallen

Fasadmontage – 50 kW

ÖP-hallen är en inomhusarena för fotboll som ligger vid Storsjöskolan i Östersund. Hallen ägs av Jamtetten AB men kommunen förvaltar den. En rejäl idrottshall med tre st femmannaplaner eller en sjumannaplan. JN Solar har byggt en rejäl solanläggning med 180 paneler på fasaderna  mot sydöst och sydväst, som producerar 45.000kWh/år.

Ljusdal energi

Solavskärmning -5 kW

Ett kommunägd koncern med sju olika bolag där JN Solar byggt effektiv solavskärmning i söderläge som även producerar solel, en smart kombination! Solanläggningen producerar el samtidigt som byggnaden blir energieffektiv tack vare solavskärmningen som gör att kylbehovet sommar tid minskar radikalt.

Batterilagring

Det finns stora fördelar för ert  företag att komplettera er solcellsanläggning med batterilagring. Kapa dyra effekttoppar, minska inköpet av el och tjäna pengar genom att balansera elnätet.

Elbilsladdning

Med vår lösning inom elbilsladdning så får ni er solcellsproduktion i samma portal/app och en smart lastövervakning för att inte överbelasta huvudsäkringen! 

Vanliga frågor

Det korta svaret är ja, men återbetalningstiden från en anläggning till en annan varierar beroende på flera faktorer. För mikoproducenter görs följande besparingar/intäkter när man producerar sin egen solel.

Sparad el (den el som produceras och används inom fastigheten):

Elhandelspris (på elhandelsbolagets faktura). 0,83 kr/kWh (inkl moms och elcert)

Energiskatt (på nätbolagets faktura). 0,45 kr/kWh

Elöverföringsavgift (på nätbolagets faktura). 0,22 kr/kWh

=

ca 1,5kr/kWh

Överskottsel (den el som produceras och säljs som överskott ut på nätet): 

Elhandelspris (på elhandelsbolagets faktura). 0,6 kr/kWh (inkl moms)

Nätnyttoersättning (på nätbolagets faktura). 0,05kr/kWh

+

Skattereduktion (erhålls som förtryckt belopp i din deklaration, Skatteverket. Kontrolluppgiften skickas från ditt nätbolag). 0,6 kr/kWh

=

ca 1,25kr/kWh

I Sverige finns bra förutsättningar för solel. Solinstrålningen är nästan lika hög här som i Centraleuropa och tillsammans med våra breddgraders låga årsmedeltemperatur bidrar detta till lika hög elproduktion i Sverige som i t.ex Tyskland. Det svala klimatet innebär också att en solpanel i Sverige uppvisar mindre moduldegradering över tid än motsvarande solpanel i ett varmare land.

Ja! för att påskynda den gröna omställningen så är man berättigad 20% skattereduktion vid investering i en solcellsanläggning som privatperson.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

1. Installation av nätanslutna solcellssystem. Skattereduktion ges med 20% av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.

Gäller det gröna avdraget för material jag köper in själv?

Nej. Skattereduktionen för grön teknik gäller bara på materialet om du köper det från samma företag som utför installationen.

(Källa: Skatteverket)

I de flesta fall behövs inte bygglov så länge solcellerna monteras takparallellt. Det finns dock undantag, varför vi alltid rekommenderar att kolla med sin kommun först, se boverkets lista för samtliga kommuners webbsidor om byggande och boende HÄR

Solfångare producerar värme/varmvatten som överförs i rör och solceller producerar el som överförs i elkablar. Vi erbjuder bara solceller för elproduktion då vi tycker att denna teknik blivit så bra och billig att den är mest fördelaktig för alla kunder.

Kärt barn har många namn. I dagligt tal används alla dessa begrepp lite slarvigt för att beskriva samma sak. Men tekniskt sett består en vanlig solpanel (även kallad solcellsmodul) av en mängd sammankopplade solceller. Solpanelen består i sin helhet av kiselbaserade solceller, bakkontakt, aluminiumram och en framsida av härdat, antireflexbehandlat glas. Det finns så klart varianter på solpaneler, men vanligast i dagsläget är sammansättningen som beskrivs ovan.

Effekt anges i enheten Watt (W) och energi anges i enheten Wattimme (Wh). En lampa med effekten 10 W som är i gång i en timme har förbrukat 10 Wh. När det kommer till solcellsanläggningar är det vanligast att man pratar i termer om kilowatt och kilowattimmar. Med en solcellsanläggning på 10 kW avses den sammanlagda märkeffekten för alla ingående paneler. Hur många kWh anläggningen producerar är beroende av plats, väderstreck, lutning och tiden den är aktiv.

Här ingår solcellsmoduler, växelriktare, infästningsmaterial, takmontering och elinstallation. Vi hanterar också för- och färdiganmälan till ditt elnätbolag. Dessutom finns vi tillgängliga även efter färdig installation med service- och teknisk support via både mail: support@jnsolar.se och telefon: 010 – 405 50 16

Enkla lösningar är oftast de bästa. Med moduloptimerare installeras extra elektriska komponenter bakom varje eller varannan panel på taket, i syfte att styra ström och spänning på panelnivå i stället för strängnivå. Med skugghanteringsegenskaperna för dagens paneler och effektiviteten hos vanliga strängväxelriktare erhålls dock i de flesta fall inga fördelar med moduloptimerare. Däremot riskerar man i stället att få en anläggning med ett inbyggt framtida servicebehov och betydande elektromagnetiska störningar, i synnerhet om installatören inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap.

I bilden nedan visas produktionsdata från en av våra anläggningar i Östersund. Våra data visar att Solaredge levererar 3–4% mindre energi varje månad jämfört med en Huawei-växelriktare.

Ja, vi installerar nyckelfärdiga solcellsanläggningar året om i mellersta Norrland och vi har lokalkontor i Timrå, Östersund, Sveg, Sollefteå och Bollnäs. Vid rätt förutsättningar och möjlighet till att röja snön från installationsplatsen går installationen även att utföra under vinterhalvåret. Alla årstider har sina fördelar och nackdelar och så länge det finns medvetenhet kring dessa medför det inte några större problem.

Solcellsanläggningar omfattas i regel inte av några större underhållsbehov. Smuts på panelerna brukar rinna av i samband med regn, och snö glider enkelt av även under kortare töperioder.

När solpanelerna är snötäckta är det vanligt att produktionen minskar betydligt eller avstannar helt. Trots detta behöver man inte oroa sig att det påverkar den totala årsproduktionen nämnvärt eftersom det är en liten del av solcellsanläggningens produktion som sker under vintern. Kostnaden för att ta bort snötäcket överstiger normalt värdet av elproduktionen.

Vid extrema snömängder kan det dock finnas anledning att skotta bort snö för panelernas och takets hållbarhet. Du bör inte på egen hand försöka ta bort snö från solcellerna då detta kan vara förenat med risker för både solpaneler och dig själv.

Den person som utför snöröjningen ska alltid använda korrekt säkerhetsutrustning. Man bör även se till att lämna några centimeter snö kvar på panelerna för att inte riskera att repa glaset.

Våra solcellsanläggningar dimensioneras alltid efter installationsplatsens förutsättningar samt aktuella vind-och snölaster i våra norrländska väderförhållanden.

En grundförutsättning för att en solcellsanläggning ska hålla länge är att montagesystemet håller god kvalitet och är korrekt dimensionerat utifrån takets bärande konstruktion, takets ytskikt, samt dimensionerande snö- och vindlast.

Ett bra montagesystem ger solpanelerna rätt stödpunkter underifrån och medger att kabelförläggningen kan utföras på ett säkert och hållbart sätt. I våra bästa montagesystem ligger allt kablage skyddat i metallkanaler. I billigare montagesystem utförs kabelförläggningen till största delen med ”stripes”, även kallade buntband, i plast. När plasten åldras riskerar buntbanden att brista och kablaget riskerar att falla ned på takytan. Där uppstår skavsår på kablaget och fukt tränger in som gör att systemet kortsluts på sikt.

Vi tror att många av Sveriges anläggningar kommer få driftstörningar pga dålig kabelförläggning , snarare än att själva panelerna går sönder. Ett dåligt montagesystem kan också förstöra takets ytskikt som gör att vattenläckage uppstår. I värsta fall sitter inte panelerna fast och blåser av taket vid en storm eller följer med snön ner vid nästa takras.Ofta är montagesystemens utformning bristfälligt beskriven i solcellsofferter. Vi hjälper dig gärna att förklara skillnaderna mellan olika montagesystem. Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig!

Sveriges äldsta nätanslutna solcellsanläggning sitter monterad på fasad och är över 40 år gammal och fortfarande i drift. Dock har anläggningens växelriktare behövt bytas. Paneltillverkarna har under åren som gått förfinat panelkonstruktioner och effektiviserat tillverkningsprocesser, vilket gör det rimligt att anta att solcellsanläggningar som installeras idag kan hålla minst lika länge, eller längre, under förutsättning att montaget är korrekt utfört. Man får dock räkna med att byta ut växelriktaren under livslängden.

Det är alltså viktigt att tänka på att taket är i gott skick och helst håller minst lika länge som solcellerna!

Vi erbjuder solpaneler med produktgaranti från 15–30 år och effektgaranti från 25–30 år.

En vanlig solcellsanläggning som är ansluten till elnätet slutar att producera av säkerhetsskäl. Växelriktaren bryter automatiskt utmatningen av solel när nätspänningen försvinner.

För att komma runt problemet vid strömavbrott behövs ofta ett batterilager kopplat till solcellsanläggningen för att den ska vara möjlig att använda som reservkraftsanläggning. Fråga oss gärna om du vill veta mer!

Batterilagring gör att du kan lagra överskottselen som produceras från din solcellsanläggning. Under dagen producerar anläggningen som mest solenergi, men i de flesta fall är energibehovet större under kvällen. Med ett batterilager går det att tillfälligt lagra energiöverskottet under dagen för att senare tillhandahålla det under kvällen och natten. Den lagrade solenergin gör att du blir mer självförsörjande och mindre beroende av elprisets variation. Läs mer om batterilagring HÄR