Batterilagring

Lagra överskottselen med batterilagring

Batterilagring gör att du kan lagra överskottselen som produceras från din solcellsanläggning. Under dagen producerar anläggningen som mest solenergi, men i de flesta fall är energibehovet större under kvällen. Med ett batterilager går det att tillfälligt lagra energiöverskottet under dagen för att senare tillhandahålla det under kvällen och natten. Den lagrade solenergin gör att du blir mer självförsörjande och mindre beroende av elprisets variation.

Tjäna pengar på ditt batterilager

För att det svenska kraftnätet ska kunna leverera el så måste det vara i balans mellan förbrukning och produktion (50Hz). För att säkerställa driften så köper svenska kraftnät in reservkraft för att stabilisera elnätet, så kallade stödtjänster. Genom CheckWatt så kan du nu vara med och stötta elnätet då de aggregerar batterilager och på så sätt skapar ett virtuellt kraftverk som kan hjälpa till att balansera elnätet. För att läsa mer om denna tjänst klicka här

Reservkraft med solceller och batterilager

Vid strömavbrott behövs ofta ett batterilager kopplat till solcellsanläggningen för att den ska vara möjlig att använda som reservkraftsanläggning. Fråga oss gärna om du vill veta mer!

Solcellsanläggningar som inte är anslutna till elnätet och självständigt producerar den elektricitet som fastigheten använder kallas för Off Grid. Denna typ av anläggning behöver alltid ett batterilager.

Skatteavdrag vid investering i grön teknik

Om du är privatperson kan du få ett skatteavdrag på upp till 50.000kr per år och person vid investering i grön teknik.

Detta gäller för installation av solceller, batterilagring för egenproducerad solenergi och laddningsstation för elbil. Skattereduktionen ges med 50% av kostnaden för arbete och material vid installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Läs mer HÄR!

Nedan finner du några av våra lösningar för solcellsanläggningar


Solax– kombinerad solcells- och batteriväxelriktare!


SAJ RETROFIT PAKETLÖSNING– enfas-system, kräver separat solcellsväxelriktare (fabrikatsoberoende)


FRONIUS PAKETLÖSNINGAR– trefas-system med möjlighet till reservkraftdrift

SAJ CHS2– 50 kW batterilager för företag, lantbruk och BRF – Läs mer.

Ytterligare leverantörer av batterilager:
Ferroamp
Fronius
Victron Energy

(Under dokument hittar du produktblad till några av våra leverantörer)

  • Solax- kombinerad solcells- och batteriväxelriktare

  • FRONIUS PAKETLÖSNINGAR- trefas-system med möjlighet till reservkraftdrift