Batterilagring

Idag (2017) i Sverige kan alla mikroproducenter sälja solelöverskott från sina solcellsanläggningar till ett högre pris än vad man kan köpa in elen för. Det gör också att batterilager för gemene man blir en dålig affär, trots det nyligen införda batterilagringsbidraget. Det finns dock specialfall där lagring ändå kan vara intressant i nätanslutna anläggningar. Anläggningar som saknar elnätet att ansluta mot (offgrid) behöver alltid ett batterilager. Vi har levererat många batterilagger från Victron och har just nu Ferroamps batterilager under utvärdering.

Leverantörer batterilager:
Ferroamp
Fronius
Victron Energy