Montagesystem

Det ställs mycket hårda krav på montagesystem i norra Sverige. Dimensionerande snölast utsätter infästningspunkterna för högre tryck än på de flesta andra platser där det säljs solcellsanläggningar i världen. Det gör också att när vi ska välja ut lämpliga produkter och tillverkare så sållas merparten bort. Solcellsanläggningen ska kanske sitta uppe på taket i femtio år. Vi snålar inte med klena infästningspunkter och beräknar alltid komponenterna i montagesystemet så att det ska tåla aktuell dimensionerande snölast för ditt projekt. Vi säljer bara montagesystem som tillverkas i Europa, de flesta komponenterna kommer från Tyskland.

Leverantörer montagesystem:
Schletter
Novotegra