Montagesystem

Montagesystemet är den uppsättning fästen som panelerna monteras på och bestäms utifrån takets förutsättningar så som takkonstruktion och typ av takbeläggning.

Det ställs mycket hårda krav på montagesystem i norra Sverige på grund av vårt klimat med periodvis hög snölast. Den höga snölasten utsätter infästningspunkterna för ett större tryck än på de flesta andra platser i världen där det säljs solcellsanläggningar. Vi beräknar alltid komponenterna i montagesystemet så att det ska tåla aktuell dimensionerande snölast för just din solcellsanläggning. Därmed har vi sållat bort merparten av leverantörer och erbjuder endast de som är lämpliga och håller måttet för vårt svenska klimat. Alla våra montagesystem tillverkas i Europa och de flesta systemen kommer från Tyskland.

Leverantörer montagesystem:
Schletter
Novotegra