Checkwatt – Tjäna pengar på ditt batteri

Nu kan du tjäna pengar genom att balansera elnätet med ditt batterisystem!

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Genom att samla flera batterisystem i CheckWatts virtuella kraftverk Currently så kan nu privatpersoner upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till.

Så fungerar CheckWatt

För att det svenska kraftnätet ska kunna leverera el så måste det vara i balans mellan förbrukning och produktion (50Hz). Skulle det uppstå en störning i balansen så riskeras teknisk utrustning att skadas eller i värsta fall slås ut. För att säkerställa driften så köper svenska kraftnät in reservkraft för att stabilisera elnätet, så kallade stödtjänster. Genom CheckWatt så kan du nu vara med och stötta elnätet då de aggregerar batterilager och på så sätt skapar ett virtuellt kraftverk som kan hjälpa till att balansera elnätet.

Solax batterilagring med CheckWatt

Vi har länge jobbat med Solax avancerade växelriktare och batterilagringssystem. Solax befinner sig i teknologins framkant och är fullt kompatibel med kraven för stödtjänster.

Din årsersättning kommer baseras på den kapacitet ditt batterilager har.

Så går det till – Steg för steg

  1. En kartläggning görs för din anläggning för att dimensionera batterilagret efter dina behov. Den uppskattade årsersättningen räknas ut på CheckWatts hemsida.

  2. Offert skickas från JN Solar för installation av kommunikationsutrustning som behövs för att ansluta sig till tjänsten.

  3. Vi skickar en föranmälan om din anläggning till CheckWatt.

  4. JN Solar åker ut och driftsätter anläggningen.

  5. Ett avtal tecknas mellan dig och CheckWatt och sedan aktiveras tjänsten.

  6. Du kommer nu igång med att tjäna pengar på ditt batteri!

Vanliga frågor

Överskottet från din solcellproduktion säljs precis som vanligt, och du kan följa din försäljning via CheckWatts portal.

Skattereduktionen handlar om direkt produktion av förnybar el. Däremot kan man göra ett avdrag på såld el ut på elnätet från batteriet för energiskatten (46öre ink.moms) då man endast lagrat energin och inte förbrukat den. Dessa siffror kan man ta ut från CheckWatts portal, EnergyInBalance för att se hur många kWh man såld från solelen och batteriet vardera.

Om intäkterna överskrider Skatteverkets schablonavdrag (i dagsläget 40 000 per bostad och år) behöver du skatta enligt inkomst av kapital. Du kan ladda ner rapporter från CheckWatts portal och använda när det är dags att deklarera.

CheckWatt tar kontrollen över hela batteriet och ser vi till att optimera driften för att maximera lönsamheten för dig som ägare. Du kan följa driften av din anläggning via portalen EnergyInBalance. Vid eventuellt strömavbrott så kan du använda dina batterier som vanligt.

 

Stödtjänster innebär generellt litet slitage på batterierna då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det. Jämfört med att cykla batteriet en gång om dagen så medför stödtjänster också en längre livslängd på batteriet.

CheckWatt har ingen bindningstid för villaägare med hembatterier i Currently. Däremot behöver du meddela fem arbetsdagar i förväg om du inte vill använda tjänsten längre.

Till privatpersoner sker utbetalning av intäkter utan moms. Visualiseringarna i EnergyInBalance speglar detta och är exklusive moms. För företag och momsregistrerade inkluderas moms i utbetalning men inte i visualiseringen.

Kontaktformulär

Sven OlofssonRegion Jämtland010 – 405 50 13sven@jnsolar.se

Per HolmgrenRegion Gävleborg010 – 405 50 17per@jnsolar.se

Elin Vestman
Region Västernorrland
010 – 405 50 32elin.vestman@jnsolar.se

Thomas TreppeRegion Gävleborg010 – 405 50 26thomas.treppe@jnsolar.se

Markus GranstenRegion Härjedalen/Dalarna010 – 405 50 66markus.gransten@jnsolar.se

Birgitta PerssonRegion Västernorrland010 – 405 50 12birgitta@jnsolar.se

*Denna kalkyl baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Tänk på att marknadspriserna kan svänga, denna kalkyl visar på bra avkastning bakåt i tiden