Tjäna pengar genom att balansera elnätet

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Genom att samla flera batterisystem i CheckWatts virtuella kraftverk Currently så kan nu företag, föreningar och privatpersoner upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till.

Så fungerar CheckWatt

För att det svenska kraftnätet ska kunna leverera el så måste det vara i balans mellan förbrukning och produktion (50Hz). Skulle det uppstå en störning i balansen så riskeras teknisk utrustning att skadas eller i värsta fall slås ut. För att säkerställa driften så köper svenska kraftnät in reservkraft för att stabilisera elnätet, så kallade stödtjänster. Genom CheckWatt så kan du nu vara med och stötta elnätet då de aggregerar batterilager och på så sätt skapar ett virtuellt kraftverk som kan hjälpa till att balansera elnätet.

Batterilagring med checkwatt

Vi erbjuder både privata och kommersiella batterilagringssystem som är kompatibla med att leverera stödtjänster. Ersättningsnivån baseras på vilken uteffekt systemet kan leverera.

Så går det till – Steg för steg

  1. Vi genomför en kartläggning av din elanläggning för att dimensionera batterilagret efter dina behov och förutsättningar. Den uppskattade årsersättningen kan räknas ut på CheckWatts hemsida.
  2. Offert skickas från JN Solar för installation av kommunikationsutrustning som behövs för att ansluta sig till tjänsten.
  3. Vi skickar en föranmälan om din anläggning till CheckWatt.
  4. JN Solar åker ut och driftsätter anläggningen.
  5. Ett avtal tecknas mellan dig och CheckWatt och sedan aktiveras tjänsten.
  6. Du kommer nu igång med att tjäna pengar på ditt batteri!

Vanliga frågor

Överskottet från din solcellsproduktion säljs precis som vanligt, och du kan följa din försäljning via CheckWatts portal.

Skattereduktionen handlar om direkt produktion av förnybar el. Däremot kan man göra ett avdrag på såld el ut på elnätet från batteriet för energiskatten (46öre ink.moms) då man endast lagrat energin och inte förbrukat den. Dessa siffror kan man ta ut från CheckWatts portal, EnergyInBalance för att se hur många kWh man såld från solelen och batteriet vardera.

Om intäkterna överskrider Skatteverkets schablonavdrag (i dagsläget 40 000 per bostad och år) behöver du skatta enligt inkomst av kapital. Du kan ladda ner rapporter från CheckWatts portal och använda när det är dags att deklarera.

CheckWatt tar kontrollen över hela batteriet och ser vi till att optimera driften för att maximera lönsamheten för dig som ägare. Du kan följa driften av din anläggning via portalen EnergyInBalance. Vid eventuellt strömavbrott så kan du använda dina batterier som vanligt (om du har utrustat din elanläggning för reservkraftsdrift).

Det går inte att förutsäga vad avkastningen blir i framtiden. Ni kan se den historiska avkastningen på checkwatts hemsida här.

Stödtjänster innebär generellt litet slitage på batterierna då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det. Jämfört med att cykla batteriet en gång om dagen så medför stödtjänster också en längre livslängd på batteriet.

CheckWatt har ingen bindningstid för villaägare med hembatterier i Currently. Däremot behöver du meddela fem arbetsdagar i förväg om du inte vill använda tjänsten längre.

Till privatpersoner sker utbetalning av intäkter utan moms. Visualiseringarna i EnergyInBalance speglar detta och är exklusive moms. För företag och momsregistrerade inkluderas moms i utbetalning men inte i visualiseringen.