Platta tak – uppvinklade system

De flesta tak passar för solceller så länge det finns tillräckligt stor yta och förhållandevis lite skuggning. Det fungerar utmärkt att installera solceller på platta tak. Vid platta tak används uppvinklade montagesystem som gör att solpanelerna ger högre energiutbyte. Viktigt att beakta är takets hållfasthet, och montagesystemets punktlaster på taket, samt att solpanelernas ramkonstruktion matchar montagesystemets bärförmåga i aktuell snözon.