Svenskarna mest positiva till solenergi

I en Sifo-undersökning genomförd av Kantar Public på uppdrag av Bixia visar att solkraft har en stark popularitet bland svenskarna när det kommer till framtida energikällor. Hela 90 procent av svenskar är positivt inställda till solenergi, vilket gör den till den mest populära energikällan. Vattenkraft och havsbaserad vindkraft följer med positiva siffror på 79 respektive 74 procent.

”Det senaste årets brist på el och skenande elpriser har gjort allt fler medvetna om vikten av att öka produktionen av el i Sverige. Att många är positivt inställda till sol-, vind- och vattenkraft gläder, oss som varje dag arbetar för att få fler att använda och producera lokalt producerad förnybar el, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia, som är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige.”

En intressant observation är att könsskillnader påverkar attityderna till olika energikällor. Kvinnor är mer positiva till solkraft medan män är mer benägna att vara positiva till kärnkraft. Över hälften av svenska män, 52 procent, är positiva till kärnkraft jämfört med 38 procent av kvinnorna. Å andra sidan är 92 procent av kvinnorna positiva till solenergi jämfört med 87 procent av männen.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att solkraft har den bredaste populariteten, med vattenkraft och havsbaserad vindkraft som följer.