Vänna Gård

Elproduktion: 30.000 kWh per år
Solcellssystem:
Genererat värde: 35000kr per år
Storlek: m2
Installationsår: 2018

På Vänna Gård i Laggarberg bedrivs ett gårdsslakteri med fokus på grisarnas tillvaro. De ekologiska utegrisarna föds, lever och slaktas på en och samma plats. Under 2018 valde Vänna Gård att satsa på solenergi. JN Solar fick uppdraget att leverera och installera 110 stycken solcellspaneler på två utav gårdens tak. Elproduktionen från dessa är runt 30.000 kWh per år och täcker ungefär hälften av gårdens energibehov. Flera utav gårdens elfordon laddas även med solenergi, till exempel gårdens eltraktor.