Parhans Lantbruk

Elproduktion: 129000 kWh per år
Solcellssystem:
Genererat värde: 150000kr per år
Storlek: m2
Installationsår: 2020

I Runemo strax utanför Alfta ligger Parhans lantbruk. Det är ett ekologiskt lantbruk med ungefär 270 djur varav ca 110 av dem är mjölkande kor. I samband med den nybyggda ladugården som började användas i mars 2018 såg David och Lisa Parhans en möjlighet till att installera solceller på taket. Totalt är det 520 stycken solpaneler fördelat på två tak med 260 paneler på vardera sida. Med denna lösning får solcellsanläggningen en toppeffekt på 177kW och lantbruket kan ta till vara på solen under hela dagen samt maximera egenanvändningen av elen som produceras.

– Vi valde JN Solar som installatör eftersom vi kände störst förtroende till er och kände att vi fick mer för pengarna gentemot en konkurrent, dessutom var ni mer lokala berättar David och Lisa Parhans.

David fortsätter och berättar att de gör av med mycket ström på gården, bland annat under somrarna när de kyler mjölken. På ett år förbrukar de omkring 210.000kWh. Därför ser de framförallt en ekonomisk fördel med solenergi, eftersom de kan producera sin egen solel som kommer täcka omkring hälften av gårdens elförbrukning.