Maja Beskowgymnasiet

Elproduktion: 180.000 kWh per år
Solcellssystem:
Genererat värde: 170000kr per år
Storlek: 1270 m2
Installationsår: 2019

I Umeå kommun har det monterats solcellspaneler på flera kommunalägda byggnader. Kommunen väljer att fortsätta att satsa på solenergi och Maja Beskowgymnasiet är en av deras senaste satsningar. Under maj 2019 driftsattes den 1270 kvadratmeter stora anläggningen som pryder gymnasieskolans tak. I projektet har JN Solar levererat solpanelerna som numera förser Maja beskowgymnasiet och Maja Beskowskolan med självförsörjande el, motsvarande 40 villors årskonsumtion.