Högre skattereduktion från och med 2023

Från och med den 1 januari 2023 ökar skattereduktionen för installation av grön teknik i Sverige. För de som installerar solceller för att generera egen elektricitet höjs avdraget på fakturan från 15 till 20 procent, under förutsättning att tillräcklig skatt finns att räkna av reduktionen mot.

Denna skattereduktion gäller även för andra installationer som lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter för elfordon. Den höjda skattereduktionen syftar till att ersätta det statliga bidraget för sådana installationer och kan nå upp till 50 000 kronor per person och år.

Att kunna utnyttja avdraget beror på inbetalad skatt under året och andra eventuella avdrag som gjorts.

För mer information se skatteverkets hemsida.