Robert Zetterqvist

Elproduktion: 27000 kWh per år
Solcellssystem: Markstativ i slänt
Genererat värde: 32000kr per år
Storlek: m2
Installationsår: 2020

När Robert Zetterqvist installerade sin solcellsanläggning var det viktigt med ett väl utfört arbete och en bra funktionalitet, vilket han tycker JN Solar har lyckats med över förväntan på båda delarna. Hans villa står även på en kulturminnesmärkt plats och ett av hans krav på JN Solar var att solcellerna skulle smälta in i miljön. Därför valde han att installera sina solceller på mark vid gårdens slänt.

– Jag tycker att det är perfekt att ha solcellerna på marken. Det blev en bra lösning och anläggningen fick lite större effekt också.

Vidare berättar Robert att han valde att installera en solcellsanläggning eftersom han ville täcka sitt elbehov samtidigt som han vill verka för en god miljö.

– Solenergi är en viktig aspekt för miljön. Vi har ju bestämt oss för att göra oss av med kärnkraften, och då tänker jag att sol är den största rena energikällan vi kan få helt gratis egentligen.