Håkan Nilsson

Elproduktion: 48.000 kWh per år
Solcellssystem: Solcellsanläggning på ladugårdstak och garage med monokristallina helsvarta moduler
Genererat värde: 55000kr per år
Storlek: 312 m2
Installationsår: 2016

I maj 2016 startade bygget. Håkan ville ha svarta paneler av estetiska skäl och passade på att måla om taket när byggställningarna fanns på plats. I juni var anläggningen på ladugårdstaket uppkopplad och levererade för fullt ut på nätet.

Håkan bestämde sig snabbt för att utöka och i november 2016 fick JN Solar åter förtroendet att uppföra en andra anläggning på gården på ett stort garage. Han har redan planer för nästa etapp på en annan del av ladugården. Målet är att producera största delen av gårdens förbrukning.

När jag producerar el får jag bättre likviditet i företaget eftersom jag inte behöver köpa el under vissa perioder. Har man pengar att investera så får man bättre “ränta” på solel än på exempelvis ett skogskonto. Dessutom höjer det värdet på gården, säger Håkan Nilsson