Kjell Carlsson

Elproduktion: 16000 kWh per år
Solcellssystem:
Genererat värde: 21300kr per år
Storlek: m2
Installationsår: 2020

Kjell Carlsson hade länge gått i tankarna kring en bra energilösning för att hålla nere hans fastighets elkostnader. Under en tid testade han att använda en luftvärmepump men det dröjde inte länge tills han fick upp ögonen för solenergi som ett alternativ. Kjell berättar att han tycker om innovationer och att ligga i framkant, därför var solceller en spännande lösning. Han menar att det ger en prägel åt huset och att det syns att det är modernt helt enkelt. 

När han väl bestämde sig för att satsa på solenergi gick det hela snabbt. Eftersom han äger en bostadsrätt i en förening där JN Solar tidigare har gjort en installation och att han ofta har åkt förbi bilarna, kände han till företaget och tog kontakt. För Kjell var det viktigt med lokal förankring och tillgänglighet när han valde solcellsinstallatör. 

– Det känns viktigt att det är någon som man vet tar ansvar fullt ut, för produkten och installationen. Framförallt när det gäller lite nyare saker och sådant som inte ligger på en hylla som man kan köpa varsomhelst, säger Kjell. 

När projektet väl var igång och installationen skedde tyckte han att allting flöt på bra. I december 2020 var installationen helt klar och såhär långt har solcellsanläggningen motsvarat hans förväntningar. Anläggningen består av 49 st solpaneler varav 33 st Leapton Black 330W är monterade på det södra och västra taket samt 16 st Leapton 340W på markstativ i slänt. Kjell berättar att han ville att anläggningen skulle producera så mycket som möjligt för husets elbehov och JN Solar förslog denna lösning med markstativ och takpaneler, vilken passade behovet och maximerade produktionen av solel. Han påpekar även att han ser på installationen som ett bra sätt att värdesäkra och höja värdet på fastigheten. 

– Några har kommit upp på gården för att se på solcellerna och det är framförallt markstativet som fångat uppmärksamhet men när de kommit upp har de även sett solcellerna på taket, berättar Kjell.

Om man har rätt förutsättningar och ett långsiktigt tänkt vad gäller ekonomi och miljö anser Kjell att även fler bör satsa på solceller. Han betonar att man inte ska tveka på att installera solceller även fast man bor i Norrland som periodvis har mycket snö. 

– Det är lätt att tro att det inte ska fungera med solceller i Norrland. Jag tror att det är många som har felaktiga uppfattningar om solenergi och tror att det inte levererar något här uppe. Solen behöver inte vara varm, det räcker med att den skiner, redan nu har jag sett att det definitivt fungerar, menar Kjell.