Välkommen som leverantör till JN Solar!

Nedan följer information som du behöver för att fakturera oss. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta: Anna Borg direktnr: 010 – 405 50 11

Vi tar helst emot leverantörsfakturor via EDI. Om ni inte har möjlighet att skicka EDI-faktura kan vi istället ta emot faktura via PDF, en faktura per mail, via faktura@jnsolar.se

För att vi ska kunna hantera er faktura på ett effektivt sätt behöver fakturan vara uppmärkt med projektnummer och namn på personen som har handlat. Vi förutsätter 30 dagar netto som betalningsvillkor om inte annat är specifikt avtalat.

Detta gör vi för att minska ned vår administration så betalningen kan nå dig i rätt tid och för att värna om vår miljö!

 Soliga hälsningar från teamet på JN Solar!