Batterilagring med Currently

Vi har länge jobbat med Solaxs avancerade växelriktare och batterilagringssystem. Solax befinner sig i teknologins framkant och är fullt kompatibel med kraven för att ansluta sig till Currently för att börja tjäna pengar genom att balansera det svenska elnätet.

Har du redan en hybridväxelriktare från Solax? Strålande! Att utöka ditt system med batterilagring är en enkel process. Genom möjligheten att generera intäkter med ditt batterisystem via Currently och dra nytta av det nuvarande statliga skatteavdraget, blir investeringen i ett batterilagringssystem mycket lönsamt.

Nedan presenteras olika batteripaket för påbyggnad. Det enda som skiljer paketen åt är lagringskapaciteten (kWh).

Batteripaket Solax 11,5kWh

Batteripaket Solax 17,4kWh

Batteripaket Solax 23kWh

Årsintänkten för balanstjänster är baserad på marknadens priser sedan 2020 fram till i dag, och är hämtat från Checkwatts kalkylator.

Har du redan batterilagring?

Om du redan har batterilagring från Solax så kan du med enkelhet utöka lagringskapaciteten och med det öka din årsersättning genom Currently.

Befintligt system med två batterier (11,5kWh)

Befintligt system 11,5kWh

Utökning till 17,4kWh

Utökning till 23kWh

Befintligt system med tre batterier (17,4kWh)

Befintligt system 17,4kWh

Utökning till 23kWh

Årsintänkten för balanstjänster är baserad på marknadens priser sedan 2020 fram till i dag, och är hämtat från Checkwatts kalkylator.

Vill du veta mer?

Sven OlofssonRådgivning & FörsäljningRegion Jämtland010 – 405 50 13sven@jnsolar.se

Thomas TreppeRådgivning & FörsäljningRegion Gävleborg010 – 405 50 26thomas.treppe@jnsolar.se

Per HolmgrenRådgivning & FörsäljningRegion Gävleborg010 – 405 50 17per@jnsolar.se

Markus GranstenRådgivning & FörsäljningRegion Härjedalen/Dalarna010 – 405 50 66markus.gransten@jnsolar.se

Jari HänninenRådgivning & FörsäljningRegion Västernorrland010 – 405 50 28jari.hanninen@jnsolar.se

Birgitta PerssonRådgivning & FörsäljningRegion Västernorrland010 – 405 50 12birgitta@jnsolar.se